Příspěvek do městských novin OKO

 

Evropský den jazyků ve skřečoňské škole

 

24.září zněla ve skřečoňské škole místo češtiny angličtina, němčina a  ruština.

 179 žáků  3.-9.ročníku, kteří se učí jako první cizí jazyk povinně angličtinu od 3.ročníku a druhý cizí jazyk němčinu a ruštinu od 7.ročníku, měli projektový den k Evropskému dni jazyků, který se připomíná v Evropě od roku 2001 vždy 26.září. Jednotlivé skupiny žáků převedly ve třídách své prezentace o anglicky, německy a rusky mluvících zemích- seznámili se s reáliemi těchto zemí. Prezentace byly proloženy cizojazyčnými verši, scénkami a písněmi. Žáci se tak prakticky seznámili s potřebou učit se cizím jazykům a poznat jazykovou a kulturní rozmanitost evropských zemí. V základní škole ve Skřečoni je výuka cizích jazyků prioritou. Jako nepovinný předmět se děti mohou učit angličtinu už od 1.ročníku. V letošním roce škola podala úspěšný projekt k podpoře výuky cizích jazyků. Začátkem listopadu odjede skupina 10 žáků s učiteli na studijní poznávací pobyt do Londýna.

 

Mgr.Marie Valuštíková, vyučující NJ a RJ