Zápis kritéria přijetí

Zápis dětí do mateřské školy je 10.5.2018  8,00 – 15,00 hod.

v mateřské škole na ul.1.máje 325 ( u pošty).

Vezměte s sebou : rodný list dítěte

                           občanský průkaz zákonného zástupce

                           doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Kriteria_pro_přijetí_šk.r.2018-2019.doc (31744)