Zápis kritéria přijetí

Zápis dětí do mateřské školy je 9.5. 2019 8:00-15:00h

v mateřské škole na ul.1.máje 325 ( u pošty).

Vezměte s sebou :

                              v tento den je i den otevřených dveří - dítě s sebou :)

                              rodný list dítěte

                              občanský průkaz zákonného zástupce

                              doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Kriteria_pro_přijetí_šk.r.2019-2020.doc (31744)