Kalendář akcí

Termínované akce:
2.11. 8,30 MK florbal (Bospor hala, 2.+3.tř.) Z:p.Ulm
5.11. 8,00 beseda „Plazi“ (II.st.,40,- Kč) Z: p.Smí
7.11. 14,00 setkání VP,ŘŠ,TU (SŠ Bohumín) Z: Wy,Wz, Fi
8.11. 14,00 výběrové řízení SFŽP Z: ŘŠ,p.So, MěÚ
9.11. 8,30 MK florbal (Bospor hala, 4.+5.tř.) Z:p.Ulm
13.11. 8,00 beseda s hasiči (2.tř.)
9,00 beseda s hasiči (6.tř.) Z: TU
14,00 II. PR - dle pokynů
16,00-17,30 konzultační hodiny Z: všichni PP
16,00 třídní schůzka 9.tř.-volba povolání
17,00 výbor SRPDŠ – dle pozvánek
14.11. 8,00 vánoční fotografování Z: ZŘ, TU
15.11. 8,00 soutěž ZOO Z: p.Smí
16.11. „Sportovní den“ (sportovní hala) Z: p. Pě, Ulm
8,00 – 10,00 I.stupeň
10,00 – 12,00 II.stupeň
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20.11. 8,30 KŠ „Nejsledovanější“ (film, K3,8.A, 50,- Kč) Z: TU
10,00 volba povolání (9.tř.,KD Orlová) Z: TU
23.11. 8,30 MK florbal (II.st.) Z: p.Pě
9,00 beseda - knihovna (9.tř.) Z: Wz
24.11. Vánoční trhy Bohumín-vystoupení Z: MŠ
26.11. 9,00 návštěva SPC Ostrava-sluchové postižení Z: VP, TU
27.11. 8,30 KŠ „Vánoční čas“ (divadlo,1.-4.tř.,79,- Kč) Z: TU
9,00 olympiáda ČJ – školní kolo (8.+9.tř.) Z: Wz
28.11. 8,00 beseda s hasiči (2.tř.)
9,00 beseda s hasiči (6.tř.) Z: TU
9,00 olympiáda ČJ – školní kolo (8.+9.tř.) Z: Wz
29.11. 8,30 miniházená (2.+3.tř.) Z: Ulm
9,00 volba povolání (IPS Karviná,9.tř.) Z: TU
10,00 návštěva SPC Ostrava-vady řeči Z: VP, TU
 
Klidné a krásně prožité Vánoce v kruhu blízkých a úspěšné vykročení do nového roku
2020!!! ( 6.1.2020 na shledanou znovu ve škole ! )
 
Termínované akce:
6.1. - zahájení výuky po vánočních prázdninách
7.1. 14,00 - pracovní porada 
       16,00 - Třídní schůzky s rodiči
9.1. - zahájení plavání 1. – 3.tř.
        7,40 autobus 2.+3.tř.
        8,55 autobus 1.tř. Z: p.Hr, Št, Kov
 
14.1. 14,00 - schůzka K3 Z: ZŘ
16.1. - 3.kolo školní ligy miniházené (I.st., DDM) Z: p.Hr
           8,30 - KŠ „Putování se sobíkem“, film (3.tř.,4.A, 50,- Kč) Z: TU
21.1. 14,00 - III.PR – dle pokynů Z: všichni PP
         16,30 - výbor SRPDŠ Z: dle pozvánek
28.1. 8,30 - KŠ „Zpívání nás baví“ výchovný koncert (I.st.,60,- Kč) Z: TU
       15,00 - film „V síti“ pro pedagogy
29.1. 8,30 - MK skok vysoký (ZŠ ČSA) Z: p. Pětroš
30.1. rozdání pololetního vysvědcení (4.vyučovací h.) Z: TU
31.1. - pololetní prázdniny pro žáky
 
 
exkurze ČD, volba povolání - termín bude upřesněn Z: VP
ŠK konverzační soutěže v cizích jazycích – probíhají ve třídách dle pokynů vyučujících
další akce budou doplněny