Seznam akcí ZŠ na měsíc LEDEN
 
 
 3.1.    Zahájení výuky po vánočních prázdninách
           7,40        testování žáků + zaměstnanců
           9,00        plavání 2. + 3.tř. (autobus 8,40 h.)
 
4.1.     10,00      plavání 1.tř. (autobus 9,40 hod.)
           10,20      planetárium (Ostrava, 6.AB, návrat 13,10)
 
11.1.   16,00      třídní schůzky Z: PP
 
13.1.    8,00       konzultace s SPC Karviná (vady řeči)
                     
25.1.   14,00      III.PR – dle pokynů                                            
     
31.1.    Rozdání pololetního vysvědčení (4.vyučovací h.)
 
 
Akce ŽP – „Den mazlíčků“ – termín bude upřesněn
 
 
Testování žáků + zaměstnanců ZŠ + ŠD (pokud nedojde ke změně):
3.1., 6.1., 10.1., 13.1., 17.1., 24.1., 31.1.