Škola je umístěna v okrajové části Bohumína. Její součástí je školní družina (cca. 500m od budovy školy) a mateřská škola (cca 150m od budovy školy).

----------------------------------------------------------------------------

 

Zápis do 1. třídy
V úterý 2. 4. 2019
od 8.00 do 17.00 hodin

!!! Zápis do 1. třídy !!!

V úterý 2. 4. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

zápis.docx (299822)

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres

Karviná, příspěvková organizace
Seznam jmen a adres členů školské rady na období 2018 - 2020
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků :
p Parwa Radim, Myslivecká 627, Bohumín-Skřečoň
p.Kuldánková Monika, Zátiší 673, Bohumín-Skřečoň
 
Zástupci pedagogických pracovníků :
Mgr. Fišerová Ivana, Dolní Lutyně 778, Dolní Lutyně
Mgr. Folvarčná Naděžda, Rychvald 2027, Rychvald
 
Zástupci zřizovatele :
Bannert Vilém, Mírová 1000, Bohumín
Mgr. Barbora Sovová , Šunychelská 710, Bohumín