Škola je umístěna v okrajové části Bohumína. Její součástí je školní družina (cca 500 metrů od budovy školy) a mateřská škola (cca 150 metrů od budovy školy).

 

Novinky

Prezentace školy Minecraft

16.02.2021 08:51

Prezentace školy v prostředí Minecraft

drive.google.com/file/d/1hjl9R1sLfoeHQ6hCLq_RABsogkBotiQv/view?usp=sharing

Režie, Top Builder: Adam W.

Camera, Builder: Tobiáš CH.

Builders: Luděk P., Thomas D., David S.

KLASIFIKACE ŽÁKŮ - I. pololetí - šk. rok 2020/2021

20.01.2021 13:33

MŠMT vydalo  doporučení k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

V případě naší školy budou žáci hodnoceni známkou.

Při hodnocení se bude vycházet ze:

  • známek získaných v prvním pololetí při prezenční výuce,
  • hodnocení prací, aktivit a přístupu k výuce na dálku,
  • hodnocení práce v období rotační výuky,
  • dalších doporučení MŠMT.

Zameškané hodiny za druhé pololetí se započítávají k datu jednání pedagogické rady, tj do 25.1.2021.

Obsah vysvědčení oznámí třídní učitelé žákům i zákonným zástupcům ve čtvrtek 28.1.2021 prostřednictvím e-mailu. Osobní předání výpisu pololetního vysvědčení se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace, nejpozději však třetí den po příchodu žáků do školy.

Mgr. Renata Wybraniecová, ř. š.

Organizace výuky do 4.1.2021 do 10.1.2021

30.12.2020 09:30

Dle usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 a navazujícího dokumentu MŠMT Informace k provozu škol od 27.12.2020 do 10.1.2021 dochází od 4. 1. 2021 k úpravě organizace chodu školy:

  • Do školy budou chodit žáci 1. a 2. třídy
  • Pro žáky 3. – 9.třídy je povinná distanční výuka

Prezenční výuka žáků 1. + 2.třídy probíhá dle pravidelného rozvrhu. Žákům, kteří se stravují, budou obědy automaticky nahlášeny. Provoz školní družiny pro žáky 1. + 2.třídy bude zachován.

Pro žáky 3. – 9.třídy je povinná distanční výuka. Obědy jim budou automaticky odhlášeny.

Více informací viz. příloha.

 

Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy  

 

Mgr. Renata Wybraniecová – ředitelka školy

informace k provozu školy od 4.1.2021 .docx 

Informace stravné prosinec 2020

16.12.2020 11:15

Obědy za dny 21. a 22.12.2020 odhlásí žákům hromadně ekonomka školy.

Inkaso na stravné v lednu 2021 bude staženo 23.12.2020.

Strávníci, kteří platí hotově si přijdou zaplatit obědy na leden do pátku 18.12.2020.

V pondělí dne 4.1.2021 bude pouze oběd č. 1, případné odhlášky proveďte do 22.12.2020.

 

Vánoční prázdniny - prodloužení

16.12.2020 11:14

Vzhledem  k aktuální epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením rozhodlo MŠMT (č. j. MSMT-45767/2020-2 a dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,)

o odlišnosti v organizaci školního roku 2020/21 takto:

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 jsou pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol volnými dny.

V tyto dny neprobíhá vzdělávání (prezenční ani distanční), v provozu není školní družina ani školní jídelna.

 

Provoz školy po vánočních prázdninách začíná 4. 1. 2021. Podmínky budou upřesněny dle aktuální situace v závěru prosince.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>