Škola je umístěna v okrajové části Bohumína. Její součástí je školní družina (cca 500 metrů od budovy školy) a mateřská škola (cca 150 metrů od budovy školy).

 

Novinky

Pozvánka na Besedu 4.4. 2013 15:30h

27.03.2013 13:42

Dnešní dobu si již bez internetu, mobilních telefonů a dalších informačních a komunikačních technologií nedovedeme ani představit. Děti se učí pracovat s počítačem již na I. stupni. Mnohdy toho umí na počítači více než my dospělí. Víme ale, čemu se věnují naše děti na internetu ve volném čase, co jim hrozí a jak tomu, my rodiče, můžeme zabránit nebo tyto problémy správně řešit, aby měly co nejmenší následky? Slovo šikana známe všichni. Dnes, v době rozvoje různých informačně komunikačních technologií se šikana přesouvá do kyberprostoru, tedy  například na internet, kde je mnohem „skrytější“, ale o to horší může mít důsledky. I na naší „malé vesnické“ škole jsme se s tímto problémem již setkali a díky dostatečné informovanosti v této oblasti jsme jej dokázali včas vyřešit.

Chtěli bychom vás – rodiče, prarodiče a další příbuzné pozvat na besedu s odborníky, kteří se zabývají rizikovou komunikací na internetu a prostřednictvím mobilních telefonů dne 4. 4. 2013 od 15: 30 hodin ve škole (před třídními schůzkami). Beseda je zdarma.

Lektoři jsou odborníci z praxe  z projektu E-Bezpečí ( E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Témata besedy: Rizika využívání sociálních sítí (facebook), kyberšikana (forma šikany s využitím internetu, mobilních telefonů nebo jiných informačních a komunikačních technologií), kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik ji donutit k osobní schůzce, kde výsledkem může být např. sexuální zneužití), závislostní chování u žáků ZŠ, a další .

Velikonoční Jarmark

13.03.2013 08:00

Velikonoční Jarmark 21.3. 2013, 15h

Konverzační soutěž

12.03.2013 07:01

„Kolik řečí znáš ………………“

Skřečoňská základní škola má řadu let výborné výsledky ve výuce cizích jazyků. V letošním
roce naši žáci a učitelé zabodovali hned několikrát. V únorovém okresním kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce obsadila žákyně 8.třídy Viktorie Walicová v silné okresní
konkurenci krásné 3. místo. 4.března 2013 v městském kole konverzační soutěže v cizích
jazycích s převahou naše škola obsadila celkově ve všech jazycích a kategoriích 1.místo
Největší úspěchy :
Viktorie Walicová – 1.místo němčina a 2.místo angličtina
Martina Tomášová – 1.místo ruština
Lucie Holaňová –
2.místo němčina
Jiří Lička –
2.místo angličtina

Blahopřání žákům a poděkování učitelům za přípravu.

Seznam přijatých do I. ročníku

13.02.2013 09:01

Seznam dětí přijatých do I. ročníku

Pohádkový zápis do I.třídy

12.02.2013 08:45

Pohádkový zápis do I.třídy

<< 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >>