GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení vstoupí v účinnost dne 25. května 2018, kdy nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň

    Martin Sobala

    e-mail: martin.sobala@zsskrecon.cz

 

Více informací o GDPR naleznete na stránkách: www.mvcr.cz/gdpr