Plánované akce v oblasti EVVO ve školním roce 2021/2022

 
září - říjen Sběr kaštanů a žaludů
listopad, duben Sběr papíru
duben Den Země
září - červen Sběr baterií a elektro zařízení