Plánované akce v oblasti EVVO ve školním roce 2020/2021

Akce k EVVO :
září
      - přírodopisná soutěž ZOO Ostrava
      - sběr kaštanů a žaludů
      - výstava okrasného ptactva - PZKO

říjen
      - sběr papíru

      - sběr kaštanů a žaludů

listopad
      - přírodopisná soutěž ZOO Ostrava

      - besedy o recyklaci

leden
      - biologická olympiáda

březen – duben
      - ozdravné pobyty
      - besedy o recyklaci
      - úklid v okolí školy a na Gliňoči
duben

      - Projekt Den Země
      - tvorba projektů k svátku Dne Země
      - sběr papíru
      - návštěva psího útulku

květen

      - besedy o ekologii

září – červen

      - sběr použitých baterií a elektrozařízení
      - sběr plastů a víček z PET lahví
      - sběr hliníku

 

Zpracovala: Mgr.Veronika Smítalová, koordinátor EVVO